Some-strategiat

Share

Sosiaalisen median strategiatyö, 1-5 pv

Sosiaalisen median strategiatyön sisältö riippuu paljon toimialasta, yritykseen koosta, tavoitteista, brändistrategiasta, ja muutamista muista tekijöistä. Yleisimmin strategiatyö aloitetaan käymällä läpi yrityksen viestintä- tai brändistrategiaa (jos olemassa) tai muita ohjeistuksia ja tavoitteita. Sen jälkeen tehdään lyhyt kilpailijatutkimus toimialan parhaista käytänteistä, ja tehdään alustava suunnitelma eri kanavien mahdollisuuksista. Vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen koulutuksellinen osuus ja strategiatyö.

Koulutuksellinen sisältö kestää yleensä n. 1 päivän, jossa käydään läpi laajasti potentiaalisten some-kanavien mahdollisuuksia ja toimintoja case-esimerkein. Tämän jälkeen voidaan ottaa 1 päivän mittainen syventävä koulutus tiettyyn / tiettyihin palveluihin. Varsinainen strategiatyö käynnistyy workshopilla jossa identifioidaan potentiaalisimmat kanavat, toimintatavat ja hahmotellaan sisällöntuotantosuunnitelmaa. Yleensä koulutusosuuden ja strategiatyön välissä on 1-2 viikkoa, jotta strategiatyöhön osallistuvien ajatukset ehtivät herätä eri palveluiden mahdollisuuksiin.

Strategiatyö jatkuu yleensä 1 päivän workshopilla jossa konkretisoidaan suunnitelmat ja aletaan sisällöntuotanto, vastuutetaan oikeat henkilöt, aikataulutetaan toiminta ja määritellään seurattavuus ja mittarit, sekä mahdolliset suuntaavat liikkeet työn edistyessä. Tässä voidaan ottaa osaksi suunnitelmaa myös henkilökunnan osallistaminen viestintään ja sisällöntuotantoon.

Sosiaalinen media ja markkinointistrategia, 1-2 pv

Koulutuksessa tutustutaan markkinointistrategian suunnitteluun ja luontiin. Strategian tekeminen ja ymmärtäminen ovat avainasemassa lähdettäessä suunnittelemaan sähköisen markkinoinnin hyödyntämistä ja sosiaalisen median ottamista mukaan markkinointi-mixiin. Osallistuja harjoittelee strategian tekemistä sekä yksin että ryhmässä.

  • Strategian ymmärtäminen
  • Markkinointistrategian tekeminen
  • Sosiaalisen median ottaminen mukaan strategiaan
  • Suunnitelmallisuuden tärkeys
  • Strategiapohja (jää osallistujien omaan käyttöön)