Ota yhteyttä!

Isokatu 56, Njetwork Inn
Starttaamo, Oulu

Puhelin: +358 400296196
Sähköposti: tom.laine@somehow.fi

FORGOT YOUR DETAILS?

Some-strategiat

Sosiaalisen median strategiatyö, 1-5 pv Sosiaalisen median strategiatyön sisältö riippuu paljon toimialasta, yritykseen koosta, tavoitteista, brändistrategiasta, ja muutamista muista tekijöistä. Yleisimmin strategiatyö aloitetaan käymällä läpi yrityksen viestintä- tai brändistrategiaa (jos olemassa) tai muita ohjeistuksia ja tavoitteita. Sen jälkeen tehdään lyhyt kilpailijatutkimus toimialan parhaista käytänteistä, ja tehdään alustava suunnitelma eri kanavien mahdollisuuksista. Vasta tämän jälkeen alkaa

Some-markkinointi

Sosiaalinen media ja markkinointistrategia, 1-2 pv Koulutuksessa tutustutaan markkinointistrategian suunnitteluun ja luontiin. Strategian tekeminen ja ymmärtäminen ovat avainasemassa lähdettäessä suunnittelemaan sähköisen markkinoinnin hyödyntämistä ja sosiaalisen median ottamista mukaan markkinointi-mixiin. Osallistuja harjoittelee strategian tekemistä sekä yksin että ryhmässä. Strategian ymmärtäminen Markkinointistrategian tekeminen Sosiaalisen median ottaminen mukaan strategiaan Suunnitelmallisuuden tärkeys Strategiapohja (jää opiskelijoiden omaan käyttöön)   –

Muut some-koulutukset

Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa, 1-2 pv Sosiaalisen median kautta tulevien asiakaspalvelupyyntöjen ja asiakaspalautteen määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten pari vuoden aikana. Sosiaalinen media tarjoaa monille organisaatioille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa suurempia määriä niin nykyisiä kuin potentiaalisiakin asiakkaita kuin koskaan ennen. Koulutuksessa käsitellään mm. mitkä ovat sosiaalisen median uhat ja mahdollisuudet asiakaspalvelun näkökulmasta ja miten hyödyntää asiakkaita

Sosiaalisen median työnhaku

Sosiaalisen median työnhaku (mm. yt-ohjelmille) ½ pv + ½ pv LinkedIn-workshop Työnhaku sosiaalisessa mediassa kanavat, toimijat, tavat miten ja miksi verkostoitua, ja kenen kanssa? Twitter, Facebook, Google+, Pinterest ja Instagram Video työnhaussa Blogit Graafiset ansioluettelot LinkedIn (live) Varoituksen sanat; käymme läpi eri näkökulmia ansioluettelon ja sosiaalisen median profiilien eroihin, tiedostomuotojen ja sisällön merkitys ansioluettelossa, jne.

TOP UA-41183381-1