Tietosuojaseloste

Share

Tietosuojaseloste

HC Services Oy (2166613-5), Candelinintie 5, 90570 Oulu

Yhteyshenkilö: Tom Laine, tom.laine@somehow.fi

Rekisterin nimi: Uutiskirje-, osallistuja- ja asiakaslistat.

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä oleville henkilöille jaetaan tietoa uutisista ja tapahtumista tai toimitetaan asiakassuhteeseen tai osallistumiseen liittyviä materiaaleja.

Tietosisältö: Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta, sekä mahdollinen tieto koskien yritystä, titteliä ja/tai ammatillista intressiä. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, lataamalla yrityksen tarjoamia materiaaleja, tai osallistumalla koulutuksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriä ylläpidetään ja hyödynnetään MailChimp-palvelussa. MailChimp vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. Yritys pitää omalta osaltaan rekisteritiedot Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa uutiskirjelistatilille pääsyn asianmukaisin toimenpitein. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus-/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.