Some-markkinointi

Share

Sosiaalinen media ja markkinointistrategia, 1-2 pv

Koulutuksessa tutustutaan markkinointistrategian suunnitteluun ja luontiin. Strategian tekeminen ja ymmärtäminen ovat avainasemassa lähdettäessä suunnittelemaan sähköisen markkinoinnin hyödyntämistä ja sosiaalisen median ottamista mukaan markkinointi-mixiin. Osallistuja harjoittelee strategian tekemistä sekä yksin että ryhmässä.

 • Strategian ymmärtäminen
 • Markkinointistrategian tekeminen
 • Sosiaalisen median ottaminen mukaan strategiaan
 • Suunnitelmallisuuden tärkeys
 • Strategiapohja (jää opiskelijoiden omaan käyttöön)

 

Sisältömarkkinointi, 1-2 pv

Sisältömarkkinoinnin ideana on tulla löydetyksi juuri silloin, kun potentiaalinen asiakas etsii tuotteitasi ja palveluitasi. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti moderniin asiakkaan ostokäyttäytymiseen, sisältöstrategian luomiseen, tehokkaaseen sisällöntuotantoon markkinoinnin ja myynnin kannalta, sekä tarjotaan runsaasti tosielämän esimerkkejä sisältömarkkinoinnista.

 • Ostokäyttäytymisen muutos
 • Mitä tarkoittaa inbound-markkinointi
 • Sisällöntuotanto vs. hakukoneoptimointi
 • Mistä tiedän, mikä käyttäjää kiinnostaa eli minkä aiheiden ympärille alan kehittämään sisältöä? Miten etsin näitä avainsanoja?
 • Miten lähden luomaan sisältöstrategiaa?
 • Seuranta

 

Facebook-markkinoinnin perusteet, 1-2 pv

Koulutus tarjoaa osallistujille käytännön tietoa Facebook-markkinoinnista. Käsiteltäviä asioita ovat mm. sivun avaaminen, Facebookissa mainostaminen, erilaiset kampanjoihin ja kilpailuihin vaikuttavat käyttöehdot, sekä Facebookin sivustoanalytiikka. Osallistujat pääsevät käytännössä avaamaan oman Facebook-sivun, jonka voi jättää kuitenkin toistaiseksi suurelta yleisöltä piilotetuksi. Lisäksi tutustutaan Facebookin rooliin suhteessa muuhun yrityksen markkinointiin ja sen käytössä oleviin viestintäkanaviin.

 • Facebook-sivu ja avaamiseen liittyvät sivun perusmääritykset
 • Facebook-sivun perustoiminnallisuudet ja lisäosat
 • Facebook-sivun vierailijaraportti – tietojen merkitys julkaistavan sisällön kehityksen kannalta
 • Facebook mainosten luonti

Some-markkinoinnin (juridiset) haasteet, 1 pv

Koulutuksessa käsitellään sosiaalisen median käyttämisen ongelmia liiketoiminnassa. Ongelmallisia seikkoja sosiaalisen median suhteen ovat esimerkiksi työsuhteen sekä yksityiselämän rajaaminen, oikeuksien oikea käyttäminen (esimerkiksi oikeus tekstin tai kuvan käyttämiseen), liikesalaisuuksien pitäminen salassa, markkinointi kuluttajille ja markkinointi B2B-tilanteissa.

 • Tekstin ja kuvan käyttö somessa
 • Markkinointi kuluttajille
 • Markkinointi B2B-tilanteissa

Sähköisen markkinoinnin ROI ja kannattavuus, 1 pv

Koulutuksessa tutustutaan internetmarkkinoinnin ja sosiaalisen median kustannuslaskentamalleihin ja opitaan hyödyntää niitä toimintaa suunniteltaessa. Osallistuja tuntee sähköisten palveluiden hinnoittelun ja osaa ottaa huomioon alennusten, maksuehtojen ja maksuvälineiden merkityksen toiminnan kannattavuudelle.

 • Sähköisen markkinoinnin kustannuslaskenta
 • Alennukset, maksuehdot sekä maksuvälineet
 • Sosiaalisen median ROI