Startup-verkosto rakentuu vertaistuen varaan

Tämä kirjoitus on alun perin julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön...