Share

Ohessa uusi viimeisimpään tietoon perustuva LinkedIn-infograafimme, sekä siihen liittyvää syvällisempää analyysiä.

Suomalaisia on juuri tällä hetkellä LinkedInissä 781.607 käyttäjää. Määrä vastaa Suomen väkiluvusta n. 14%. Suomi on Pohjoismaisittain peränpitäjä mitä tulee suomalaisten LinkedIniin rekisteröitymisasteeseen väkilukuun suhteutettuna. Tanskalaisista peräti 33% koko väestöstä on rekisteröitynyt palveluun. Norjalaisten kohdalla luku on 26% ja Ruotsissa luku on 24%. Eli Suomi on aika tarkkaan 10% Ruotsia perässä, mikä sinänsä on aika huolestuttavaa. Venäjälläkin LinkedInin kasvu on jo muutaman vuoden ollut erittäin kovaa, yli 150.000 venäläistä on rekisteröitynyt palveluun uusina käyttäjinä kuukausittain tasaista tahtia jo parisen vuotta. Venäläisten kokonaismäärä LinkedInissä on yli 5,1 miljoonaa, joka vastaa n. 3,6% koko Venäjän väkiluvusta. Venäläisten käyttäjien kasvuprosentti on kahden vuoden takaiseen ollut 383% ja kolmen vuoden aikana kasvua on tullut peräti 690%!

Suomalaisten LinkedInin käyttäjien ikäjakauma on hyvin samanlainen kuin palvelun kansainväliset luvut, mutta viime vuosina erityisesti nuorten ja keski-iän ylittäneiden osuus on prosentuaalisesti kasvanut muita ikäluokkia nopeammin. 18-24 -vuotiaita LinkedInin käyttäjiä Suomesta löytyy 58.400 kappaletta, joka edustaa 17,9% prosenttia kaikista suomalaisista käyttäjistä. 25-34 -vuotiaita on prosentteina 34,6%, ja 35-54 -vuotiaita 40,7%. Yli 55-vuotiaita on 6,8%, joka vastaa 22.121 henkilöä. Tässä ikäluokassa kasvua on viimeisen kahden vuoden aikana ollut n. 194%. Vastaavasti nuorimman ikäryhmän kasvu on ollut 2 vuodessa 198% luokkaa, muiden ikäryhmien kasvuprosenttien jäädessä 140% ja 155% tienoille.

Yliopistot joita käyneistä löytyy eniten suomalaisia LinkedInin käyttäjiä ovat Helsingin yliopisto ylivoimaisesti suurimpana 42.301 käyttäjällä, Teknillinen korkeakoulu toisena 21.112 käyttäjällä, kolmantena Tampereen TUT 16.762 käyttäjää, Oulun yliopisto 16.492, Tampereen yliopisto 16.101, ja kuudentena Turun yliopisto 15.073 käyttäjällä.

Suomalaisten LinkedInin käyttäjien edustamat (ylätason) toimialat ovat järjestyksessä High tech 18%, Manufacturing 14%, Educational 12%, Corporate 8%, Finance 8%, Consumer goods 6%, Medical 5%, Government 5%, Recreational 5%, Construction 4%, Arts 4%, Media 4%, Transportation 3%, Service 3%, Nonprofit 2%, Legal 1%, ja Agriculture 0,5%. Toimiala on LinkedInissä kuitenkin hyvin subjektiivinen käsite, ihminen voi halutessaan määritellä edustamansa toimialan joko yrityksen toimialan tai oman toimenkuvansa perusteella, ja usein toimiala jo yrityksenkin kohdalla on hieman hämärä ja tulkinnanvarainen käsite. Siksi toimialaa ei pitäisi käsittää absoluuttisena totuutena, vaan suuntaa antavana määreenä.

Jos katsotaan tarkemmin toimialajakaumaa hieman täsmällisemmin toimialoin, yleisimmin suomalainen LinkedInin käyttäjä tulee IT-osaamisen parista. Seuraavaksi yleisimpinä toimenkuvina mainitaan tutkimus ja tuotekehitys, telekommunikaatio, opetus ja ohjelmistoteolllisuus. Alla lista toimialoista joiden osalta käyttäjämäärät ylittävät 5000 suomalaista käyttäjän rajan.

 • Information technology 37780
 • Research 23707
 • Telecommunications 20317
 • Higher education 15168
 • Computer software 13339
 • Government administration 13281
 • Mechanical or industrial engineering 11670
 • Education management 10514
 • Marketing & Advertising 9418
 • Electrical / Electronic manufacturing 9080
 • Retail 8623
 • Financial Services 8224
 • Machinery 8167
 • Banking 7853
 • Construction 7757
 • Accounting 5800
 • Oil & Energy 5717
 • Health, wellness & Fitness 5371
 • Hospital & Healthcare 5370
 • Paper & Forest products 5332
 • Non-profit organization management 5079

Toimenkuvista yleisimmin suomalainen toimii myynnin parissa, ”Sales” on 46.661 suomalaisen määrittelemä toimenkuva itselleen. Muita erityisen laajasti edustettuja toimenkuvia ovat Engineering 36.244, Operations 34.931, Entrepreneurship 33.247, IT 30.658 ja Research 25.187. Seuraavina tulevat Arts & Design 22.547, Support 20.839, Program and Project Management 20.208, Consulting 19.068, Marketing 14.922, Administrative 14.829, ja Finance, joka on vielä 14.314 käyttäjän määrittelemä toimenkuva itselleen.

Alle 10.000 käyttäjän määrittämiä toimenkuvia ovat HR 9814, Product Management 8293, Accounting 7733, Business Development 6409, Quality Assurance 6268, Legal 5431, Purchasing 4641, Community and Social services 4324, Military and Protective 2267, ja Real Estate 1944.

Senioriteetiltaan suomalaiset LinkedInin käyttäjät ovat selkeästi ”nuorenemassa”. Eli suomalaisten käyttäjien kasvu näyttää tulevan paitsi nuoremmista, myös selkeästi vähemmän kokemusta omaavista käyttäjistä. Owner-tasoisia käyttäjiä Suomesta tulee 32.633 kappaletta, joka vastaa 6,5% kaikista suomalaisista LinkedInin käyttäjistä. Seuraavaksi ”senioreimman” taustan omaavia Partner-tason osaajia on 12.126 eli 2,4%, ja C-tason johtajia löytyy palvelusta 21.344 kappaletta eli 4,3% kaikista käyttäjistä. Senioriteetti-järjestyksessä seuraavina tulevat VP-tason osaajat joita on 18.458, Director-tasolla käyttäjiä on 32.669, Managereita on 92.601, kokeneita asiantuntijoita 128.868 kappaletta eli toiseksi eniten kaikista osaajaryhmistä, kaikkein eniten on Entry-tason osaajia eli 149.435 kappaletta ja 29,8% kaikista suomalaisista LinkedInin käyttäjistä, Training-tasolla on 10.269 ja Unpaid-osaston porukkaa on 2885, joka vastaa 0,6% kaikista suomalaisista LinkedInin käyttäjistä jotka senioriteetti-tiedon ovat täyttäneet.

Nopeimmin kasvavia eri senioriteettitasoista ovat Unpaid 169% kasvulla verrattuna puolentoista vuoden takaiseen, Training 145%, ja Entry 144% kasvulla. Kasvu on siis selkeästi linjassa entistä nuorempien käyttäjien kasvun kanssa. 4. kovin kasvu on tullut kuitenkin C-tason johtajista, joita on tullut 135% enemmän palvelun puitteisiin.

Suomenkielisiä LinkedIn-ryhmiä löytyy 1850 kappaletta, joka ei kuitenkaan edusta kaikkia suomalaisille suunnattuja ryhmiä, niitä on vielä jonkun verran enemmän, kun otetaan mukaan myös englanninkieliset ryhmät. Lisäksi Suomi on mukana monen Pohjoismaisen, Skandinaavisen tai Eurooppalaisen ryhmän yhtenä kohderyhmänä.

Yrityksistä 12.483 on merkinnyt Suomen sijaintimaaksi. Tähän eivät kuulu esim. TeliaSonera, Nordea, ja monet muut yritykset joissa suomalaisia kuitenkin on merkittävästi sekä omistajina että asiakkaina, ja yrityksellä on hyvin vahva presenssi Suomessa.

Suomalaisten yritysten seuraajamäärät ovat olleet selkeässä kasvussa. Monet yritykset ovat alkaneet systemaattisesti kerätä LinkedIn-yrityssivuilleen seuraajia, monestakin eri syystä, mutta monelle tärkeimpänä syynä rekrytointi ja työnantajamielikuvan luonti. Erityisiä Careers-välisivuja hyödyntävät jo melko monet suomalaiset suuryritykset, josko jotkut pienemmätkin. Careers-välisivun käyttöönotto on hyvin kallista, ja siksi on melko yllättävää että niinkin moni yritys sitä suosii, kun hyvin samanlaisia mahdollisuuksia työnantajamielikuvan luontiin löytyy LinkedInistä täysin ilmaiseksikin, jopa tehokkaampia ratkaisuja on saatavilla ilmaiseksi…

Suosituin yritys seuraajamäärien valossa on Nokia, jonka yrityssivulla on 322.506 seuraajaa, ja pitkään suosituimpana sivuna ollut NSN:n entinen sivu on tällä hetkellä toiseksi suosituin yrityssivu 310.098 seuraajallaan. Seuraajamäärät ovat erityisesti suuryritysten kohdalla hyvin haastavia rankata paremmuuden tai suosituimmuuden perusteella, sillä seuraamistoiminnon (Follow) tultua käyttöön, LinkedIn lisäsi yrityksen oman henkilökunnan automaattisesti työnantajansa seuraajiksi, ja siksi suuryrityksillä on lähtökohtaisesti ollut paljon seuraajia yrityssivullaan.

Tällä hetkellä seuraajamäärillä mitattuna järjestys on seuraava;

1.-5. Nokia, NSN, Nordea (koko konsernin seuraajat, ruotsalainen yritys), Kone, Metso

6.-10. Tieto, Wärtsilä, Outotec, TeliaSonera (koko konsernin seuraajat, ruotsalainen yritys), Rovio

11.-15. Pöyry, Amer Sports, UPM, Jolla, Konecranes

16.-20. Fortum, Cargotec, Finnari, Supercell, Kemira

21.-27. Helsingin yliopisto, Fiskars, Outokumpu, Dovre Group, Management Events, F-Secure, VTT (9082 seuraajaa).

Careers-välisivun näistä ovat ottaneet käyttöön (tämän hetkinen tilanne);

1.-10. Nokia (sis. NSN), Nordea, Kone, Metso, Tieto, Outotec, TeliaSonera, Rovio, eli kaikki top 10 yritykset ovat ottaneet Careers-välisivun käyttöön Wärtsilää lukuun ottamatta.

11.-27. Pöyry, Fortum, Finnair, Supercell, Fiskars, Outokumpu, Dovre Group, Management Events, ja VTT.

Nopeimmin seuraajamääriään ovat viimeisen kahden vuoden aikana kasvattaneet Kone 377%, Rovio 368%, Wärtsilä 363%, Pöyry 362%, ja Metso 337%. Huomionarvoista on kuitenkin että Amer, Finnair, Supercell, Kemira, Fiskars, Outokumpu, Dovre Group, F-Secure, Management Events ja VTT eivät ole aiempina vuosina olleet aivan terävimmässä kärjessä, ja siksi niiden vertailuluvat parin vuoden takaa puuttuvat. Voidaan kuitenkin olettaa niiden seuraajamäärien kasvaneen hyvin paljon niiden nyt noustua listoille.

Alla infograafi-muotoinen yhteenveto pääkohdista.

Lue lisää myös toukokuussa järjestettävästä avoimesta (!) LinkedIn-koulutuksestamme http://www.somehow.fi/jarjestamme-pika-pikaa-3-lisakoulutusta-helsingissa-toukokuussa/.