Share

LinkedInissä on ikäväkseni alkanut tapahtua kummia, monessakin mielessä. 

Uuden käyttöliittymän tultua käyttöön n. vuosi sitten, heikentyi mielestäni moni asia käytettävyyden, löydettävyyden / löytymisen, luotettavuuden, ja muutamien muidenkin asioiden suhteen. Siitä lähtien LinkedIn on ollut jatkuvassa muutoksessa, uusia pieniä toiminnallisuuksia on tullut, vanhoja on poistettu ja tuotu taas takaisin, ja on haastavaa ymmärtää mihin kaikki uudet toiminnallisuudet jatkossa tulevat liittymään. Myös sisäisen haku-funktion suhteen on tapahtunut muutoksia, eikä lainkaan parempaan suuntaan ainakaan rekrytoinnin ja toisaalta työnhaun näkökulmasta. Alla muutamia erillisiä huomioita muutoksista ja niiden vaikutuksista omasta näkökulmastani. Ja minulle nämä ovat erityisesti mieltä kaihertavia siksi, että luennoin usein em. aiheesta, ja jatkuva muutos ei ole mieleen, eikä myöskään suunta johon LinkedIn näyttää olevan menossa sisällöllisesti.

Henkilöprofiilien kieliversiot; LinkedIn loi aiemmin mahdollisuuden tehdä omasta profiilista kieliversioita, jolloin ei-natiivisti englantia puhuvat voivat luoda toisen profiilin omalla äidinkielellään. Viimeisen vuoden aikana ovat jotkut maat (n. 20 maata) saaneet käyttöönsä LinkedIn-käyttöliittymän omalla kielellään, ja Suomi ei näihin kohdemaihin kuulu, mutta Ruotsi listalta löytyy. Tämän päivityksen myötä poistui mahdollisuus luoda kieliversioita profiilista, vaikka ne eivät itsessään poistuneetkaan käytöstä jos sellaisia oli jo luonut. Tuli siis järkeväksi täyttää omaa profiilia sekä englanniksi että Suomeksi sekaisin oman löydettävyyden maksimoimiseksi, kunnes… kieliversioiden luonnista tehtiin taas (ainakin toistaiseksi) mahdollista. Eli nyt taas on fiksumman näköistä tehtä erilliset profiilit eri kielille. Ja tämä siis tietenkin sen takia, että varmistaa löydettävyyden sekä englannin että suomen kielisten hakujen puolelta.

Palvelu- ja tuotekuvaukset yritysprofiilissa; yritysprofiiliin on ollut jo pitkään mahdollista luoda ilmaiseksi kuvaukset yrityksen tuotteista tai palveluista, ja niitä luotaessa yritys on voinut antaa avainsanoja joilla tuotteita kuvataan. Näitä asiasanoja ei kuitenkaan voi hyödyntää tuotteiden löydettävyyden kannalta, koska erillisiä tuotehakuja ei voi tehdä. Yritysprofiilissakin ainoastaan About-kenttä on kohta josta LinkedInin sisäinen hakukone etsii asiasanoja, ja käytännössä tätä hakutoiminnallisuutta ei käytä juuri kukaan.

Nyt LinkedIn on antanut mahdollisuuden tehdä erillisiä tuotesivuja, Showcase Page -sivuja, joilla tuotteita voi tuoda näyttävämmin esiin niihin liittyvien status-päivitysten ja niihin liitettävien multimediasisältöjen kautta. Showcase-sivuja ei vielä pysty etsimään, mutta kaikki viittaa siihen että tuotehaku ollaan julkistamassa jollakin aikavälillä. Ja se on ihan ok, vaikka LinkedInin peruskäyttö liittyykin ammatilliseen verkostoitumiseen ja osaamisen esittelyyn / hakemiseen, ja esim. yritysprofiilit löydetään pääasiassa yrityksen työntekijöiden kautta. Mielenkiintoinen suunta, katsotaan miten käy.

Käyttäjien määrän oikeellisuus; LinkedIn ei julkaise yleensä maakohtaisia lukuja kuin erityisissä tilanteissa ja silloinkin hyvin summittaisia lukuja. Kuitenkin LinkedInistä löytyy pari mahdollisuutta tutkia montako ihmistä kustakin maasta on rekisteröitynyt, voidaan kategorisoida ihmisiä toimialoittain, titteleittäin, senioriteetin, jne. mukaan. Suomalaisia tämän yleisemmin tunnetun tavan mukaan oli n. 1-2 kuukautta sitten liki 548.000. Suomalaisten määrä LinkedInissä on kasvanut hurjasti, viimeisen kahden vuoden aikana kumpanakin vuonna yli 100.000 käyttäjällä. Tästä nopeasta kasvusta huolimatta Suomi ei kuulu 15 nopeimmin kasvavan maan joukkoon, jollaisen listan LinkedIn on silloin tällöin julkistanut. Viime kuukausina suomalaisten LinkedIn-käyttäjien määrä on kasvanut reilusti yli 1000 ihmisellä per kuukausi, aivan viime aikoihin asti.

Mutta äskettäin, muutamia viikkoja sitten, alkoi tapahtua kummia. Suomalaisten määrä LinkedInissä alkoi vaivihkaa pudota. En voi uskoa että määrän kasvu olisi yli 1000 ihmisestä per kuukausi yht´äkkiä alkanut vaihtua profiilien sulkemiseksi ilman näkyvää syytä. Uskonkin että LinkedIn on keinotekoisesti pikku hiljaa (tai jonkin algoritmi-virheen vuoksi) kasvattanut käyttäjien määrää todellisuutta suuremmaksi. Ja nyt näyttäisi olevan tapahtumassa pieni korjausliike, määrä jatkaa hyvin vaivihkaa laskua. Nyt suomalaisia LinkedInin käyttäjiä on ”enää” 545.442. Ja vieläkin huolestuttavampaa tässä on se, että toisella (epävarmemmalla) tavalla mitattuna suomalaisia olisikin LinkedInissä vain 514.708, mutta tämän laskumetodin mukaan käyttäjämäärät kasvaisivat edelleen reipasta tahtia. Onko kyseessä LinkedInin tekninen tai looginen virhe, muutos laskentatavassa, vai onko LinkedIn myydäkseen kalliimpia mainoksia paisuttanut keinotekoisesti käyttäjämääriä? Jos tuo viimeinen vaihtoehto on totuus, niin paljonkohan 260+ miljoonasta käyttäjästä siis on todellisia käyttäjiä ja kuinka moni on vedetty hatusta? #fail

LinkedInin yrityssivujen analytiikka huonontunut; aiemmin yrityssivuilta pystyi näkemään mielenkiintoisia trendejä ja tilastoja yrityksen omaan henkilökuntaan, kilpailijoihin, ym. liittyen. Näitä on karsittu viimeisen vuoden aikana radikaalisti. Aiemmin esim. ”people also viewed” -kohdasta pääsi näkemään n. 12-15 yritystä joiden profiileista oli joko tultu ko. yrityksen profiiliin, tai siirrytty ko. yrityksen profiiliin seuraavaksi. Tästä saattoi havainnoida erityisesti keskisuurten yritysten kohdalla mielenkiintoisia trendejä ja avartaa ymmärrystä yritysten tuotesegmenteistä, yms. Nyt näemme tuolla listalla vain 6 yritystä.

Aiemmin yrityksen henkilökunnan osalta näimme millaisen koulutustaustan he yleisimmin omaavat, mistä yrityksestä tähän yritykseen oli siirrytty töihin tai mihin yritykseen tästä yrityksestä useimmin siirryttiin seuraavaksi, ja oli graafeja saatavilla esim. liittyen henkilökunnan toimenkuviin yrityksen sisällä. Kaikki tämä on poistunut käytöstä. Oletan että LinkedIn on tuomassa uusia, maksullisia, analytiikkapalveluita näiden ilmaisten tilalle.

LinkedIn-yrityssivujen nimitysosion poistuminen; tämä liittyy paljolti edelliseen pointtiin, mutta halusin nostaa sen erityisesti esille työnhakijan tai myyjän näkökulmaa korostaen. Olemme voineet nähdä kenen profiileissa on tapahtunut meidän kannaltamme merkittäviä muutoksia, joko niin että henkilö on siirtynyt positioon jossa hän on potentiaalinen päättäjä, vaikuttaja, tai sisäinen referenssi, tai sellaisena aiemmin toiminut ja nyt ”heikentynyt” merkityksessään. Onko mahdollisesti syntynyt tilanne jossa aiemmin meihin positiivisesti suhtautunut henkilö onkin siirtynyt toiseen yritykseen sopivaan positioon ja voi viedä meidät uuteen asiakkuuteen mukanaan, ja samalla referoida meidät aiemmassa yrityksessä seuraajalleen? Kaksi kärpästä yhdellä iskulla? No, ei enää…

Skills & Endorsements -osio; ko. osio on 3. versiossaan, hieman eri muodossa kuin aiemmin, mutta pääosin saman sisältöinen kuin aiemmatkin versiot. Tällä kertaa ko. osion tarkoituksena on kerätä ihmisiltä ns. kevyitä suosituksia, ”endorsementteja”, joilla pyritään korostamaan henkilön asiantuntijuutta. 1. versiossa tämä toiminnallisuus oli aikanaan osa LinkedInin sisäistä hakualgoritmiä, mutta ei kuulu siihen nykyisin, tosin uskon että se taas jossain kohtaa tulee osaksi hakukriteeristöä. Ongelma endorsementtien suhteen on niiden uskottavuus – tai siis epäuskottavuus. Ihmiset joilla ei välttämättä ole mitään käsitystä osaamisestasi, suosittelevat umpimähkään sinua eri asioista, ja rekrytoijan näkökulmastahan tämä ei voi olla millään tavalla uskottava tapa osaamisen esittelyyn/tunnistamiseen. Kutsunkin endorsementteja ”tykkäämisiksi”, vähän niin kuin Facebookin tykkäys-peukutukset, joilla sanotaan että ”hei, hyvä/hauska/jännä/kiinnostava juttu/aihe/tieto/päivitys”. Eli osviittaa antavaa osaamisen tunnistamisen kannalta, mutta ei suoraan uskottavaa. Itseänikin ovat endorsanneet monet ihmiset joita en ole koskaan tavannut tai joilla ei ainakaan voi olla mitään käsitystä osaamisestani jonkun tietyn osa-alueen suhteen josta minua suosittelevat.

Suosituksen saajana kannattaa miettä onko järkeä lisätä profiiliinsa osaamisia ja suosituksia jotka eivät täysin pidä paikkaansa, mutta puhtaasti oman löydettävyyden kannalta nuo kaikki kannattaa hyväksyä. LinkedIn loi tämän toiminnallisuuden siksi että aktiivisuus nousisi, ihmiset kirjautuisivat palveluun useammin, sivukatseluja tulisi enemmän, jotta lopulta voitaisiin myydä enemmän ja kalliimmalla mainoksia. Ja osiosta on tullut globaalisti hyperaktiivinen, yhden suosituksen saatuaan henkilöä pyydetään suosittelemaan 4 muuta, eli rakennetaan tietynlaista pyramidi-mallia jolla aktiivisuus on saatu nousemaan uusiin huippuihinn. Kun menet jonkun 1. tason kontaktisi profiiliin, LinkedIn suosittelee että annat henkilölle endorsementin 5 osaamisalueesta. Ongelmana vain on se, että 1-2 noista 5 on täysin hatusta vedettyjä ehdotuksia. Yleensä 3 niistä liittyy osaamisiin jotka henkilö on itse määritellyt, lisännyt profiiliinsa, tai voidaan löytää hänen profiilistaan useaan kertaan mainittuna ja siten olettaa hänellä tätä osaamista olevan. Yksi viidestä on ehdotettu joko henkilön profiilista löytyvien useiden osumien perusteella, tai joissain tapauksissa hänen itsensä sinne lisäämänä. Ja se viimeinen onkin sitten haastavampi juttu. Viimeinen viidestä osaamisalueesta on yritetty ymmärtää sen perusteella mitä henkilö on itsestään kertonut, missä yrityksessä työskentelee/työskennellyt, millaisia asiasanoja muilla saman yrityksen ja/tai alan osaajilla on profiileissaan, mitkä sanat toistuvat useimmiten toistensa yhteydessä, jne. Algoritmi joka määrittelee miten nuo asiasanat ehdotetaan on salainen, niin kuin moni muukin asia LinkedInin toiminnassa, mutta tämä on käsitys jonka olen saanut kokemuksen ja aiemmin saamieni tietojen perusteella, ei siis valitettavasti varmennettu tieto.

Henkilökohtaisen LinkedIn-verkoston tilastot; …ovat käytännössä kadonneet kokonaan, vain rippeet jäljellä! Aiemmin kun pystyttiin tutkimaan verkoston koostumusta toimialoittain, maantieteellisesti, jne., mikään näistä tilastoinneista ei enää ole käytössä.

LinkedIn-profiilin hakukonenäkyvyys; perusasetuksilla LinkedIn-profiilisi on perinteisesti ollut löydettävissä (hakukoneiden indeksoitavissa) myös hakukoneiden kautta. Vähän aikaa sitten LinkedIn muutti asetuksia niin, että edelleen Googlesta löytyy välimuistikopioita ja ilmeisesti jollain tasolla myös profiilit voidaan sinne indeksoida, mutta profiilin esikatselu olematta kirjautunut LinkedIniin sisään on muuttunut haastavaksi. Suoralla linkillä pääset katsomaan henkilön julkista profiilia, mutta hakukoneiden kautta tullessa LinkedIn pyytää sinua kirjautumaan palveluun nähdäksesi yhtään mitään profiilista. Eli profiileista on pyritty tekemään astetta yksityisempiä, joka toisten mielestä on parempi ja toisten mielestä huonompi juttu, ja tämä korostaa selkeästi LinkedInin halua saada ihmiset rekisteröitymään palveluun ”kevyemmin” ja viettämään siellä enemmän aikaa. Siis hieman Facebookin suuntaan ollaan menossa.

– ja viimeinen ongelmallinen tilanne tällä kertaa, yksityisyysasetukset; viime aikoina on käynyt valitettavia tilanteita henkilöiden yksityisyysasetusten suhteen, vaikka profiili olisi kaikin mahdollisin tavoin ollut anonymisoitu asetukset-sivulta, on henkilön toisten profiilisivuilla tapahtuneista vierailuista jäänyt jälki, eli nimi- ja profiilitiedot ovat olleet pääosin näkyvillä vaikka näin ei pitäisi olla. Jos siis olette suunnittelemassa ”lurkkia” jonkun profiilia anonyyminä, se ei välttämättä onnistu! Olkaa varovaisia tämän suhteen, asetukset saattavat näennäisesti olla ok, mutta käytännössä siis profiili saattaa näkyä silti! Toivottavasti tämä on vain bugi tai hetkellinen häiriö joka toistuu vain pienelle osalle ihmisiä, eikä pysyvä tilanne tai ongelma jota ei voida ihan pian korjata. #fail

Muitakin merkittäviä muutoksia ja ”heikennyksiä” on palveluun tullut, mutta niistä sitten joskus paremmalla ajalla lisää… LinkedIn-kutsuja voi lähettää osoitteeseen laine.tom@gmail.com, http://www.linkedin.com/in/tomlaine