Share

Tämä kirjoitus on alun perin julkaistu City-lehden Työnhakuopas-blogissa, http://www.city.fi/blogit/tyonhakuopas/miten+usein+tyopaikkaa+voi+tai+kannattaa+vaihtaa/127643

Jobviten tutkimus Yhdysvalloissa osoitti hiljattain että amerikkalaisista työikäisistä 70% vaihtaa työpaikkaa 1-5 vuoden välein, ja 38% vaihtaa paikkaa 6-10 vuoden välein. Yli 100% menevä osuus tarkoittanee että kyselyssä yhtenä vaihtoehtona on ollut vaihtaa työpaikkaa 5-6 vuoden välein.

Useammin työpaikkaa vaihtavat käyttävät 2 kertaa enemmän sosiaalista mediaa hyödykseen työnhaussa ja osaamisen esittelyssä kuin harvemmin työpaikkaa vaihtavat, ja harvemmin vaihtavat hakevat pääasiassa perinteisin tavoin työpaikkasivustojen kautta ja ansioluetteloja lähettelemällä.

Useammin työpaikkaa vaihtavat työsuhteessa jo olevat henkilöt. Keskimäärin useimmin työpaikkaa vaihtavat yli 40-vuotiaat, korkeastikoulutetut ja hyvin ansaitsevat naiset.

– 59% useammin työpaikkaa vaihtavista on yli 40-vuotiaita
– 60% naisia
– Vähintään AMK- tasoinen (Bachelor-tason) tutkinto
– 46% tienaa yli 100 kUSD, muut palkkaryhmät selkeästi pienemmillä prosenttiosuuksilla
– 80% on ennestään työsuhteessa, eli eivät ole vapailla työmarkkinoilla olevia
– Useammin vaihtavien toimialoina yleisimmin opetus/koulutus, kirjanpito ja terveydenhuolto.

Loogisin selitys sille miksi juuri yli 40-vuotiaat hyvin palkatut naiset ovat useimmin työpaikkaa vaihtava ryhmä on mielestäni ajatus siitä, että lapset hankittuaan yli 40-v. naiset ottavat urallaan spurtin jolla pyritään korvaamaan sitä uranrakennusaikaa joka on kulunut kotona lasten kanssa. Toisaalta korkeasti koulutetut naiset ovat varmasti monen yrityksen mielestä huomattavan potentiaalinen kohderyhmä – motivoituneita urallaan etenemishaluisia ihmisiä – joita lähdetään mielellään headhunttaamaan.

Nuoremmille sukupolville työpaikan useammin vaihtaminen tuntuu olevan uusi normaali, kun taas viime vuosien irtisanomisalloon myötä Suomessa työmarkkinoille on päätynyt paljon osaajia jotka ovat työnhaussa ensi kertaa 25-30 vuoteen.

Yhdysvalloissa Bureau of Labor Statistics julkaisi pari vuotta sitten tutkimuksen, jossa nuoret kokivat sopivaksi työnvaihtosykliksi 3 vuotta. Tämä ei välttämättä tarkoita työnantajan vaihtoa, vaan rooliin ja vastuisiin kuuluvaa muutosta.

Työnantajan joka haluaa pitää kiinni osaajistaan, onkin syytä muistaa tukea työntekijöitään rakentamaan parempia ja pidempiä uria yrityksen sisällä, kouluttaa ja tukea työntekijöitään kehittymisessä ja uralla etenemisessä. Varsinkin kun useasti kuultu arvio uuden työntekijän perehdyttämiseen ja tuottavaksi kääntymiseen kuluvasta ajasta on kuusi kuukautta. Siis 6 kuukautta siitä kun uusi työntekijä tulee yrityksen palvelukseen, hän alkaa varsinaisesti tuottaa työllään positiivista tulosta kun kaikki rekrytointiin, perehdytykseen ym. kuluneet resurssit on kuitattu.

Toisaalta Suomessa huonona esimerkkinä toimii Nokia, jossa organisaatiomuutos on ollut arkipäivää. Uutta organisaatiota ei olle aina ehditty saattaa päätökseen, kun jo uusi organisaatiomuutos on julkistettu. Henkilö joka on työskennellyt Nokialla 10 vuotta on keskimäärin kokenut 7 organisaatiomuutosta! Aina muutos ei ole ollut edes kunnolla huomattava – työkaverit, vastuut ja pomo ovat pysyneet samana – mutta toisinaan muutoksessa kaikki palaset ovat liikkuneet ja työtehtävät ovat olleet huomattavan erilaiset aiempaan verrattuna. Alle vuoden kestäneessä organisaatiorakenteessa eivät vastuiden vaihtumisen kokeneet työntekijät ole päässeet kunnolla sinuiksi työnsä ja sidosryhmiensä kanssa kun jo uusi muutos on tuloillaan.

Miten usein Sinä olet vaihtanut työpaikkaa? Kuinka pitkä on mielestäsi normaali työnvaihtamisen sykli?