Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä

Share

 

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Tässä raportissa on kuvattu yleisimpiä sosiaalisen median työkaluja, joita voidaan hyödyntää erilaisten osaamisyhteisöjen ja asintuntijaverkostojen kehittämisessä.

 Lisäksi raportissa on kuvattu hyviä esimerkkejä erilaisista osaamisyhteisöistä ja asiantuntijaverkostoista, joiden toiminta on syntynyt, kehittynyt ja tehostunut  sosiaalisen median avulla. Raportissa on annettu myös toimintaehdotus siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää pohjoisuuden tutkimuksen ja  innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehittämisessä.

 Päivi Iskanius, Tom Laine, Sirpa Marttila
NorthChallenge raportti 3. Oulun yliopisto 2011. Uniprint – Suomen Yliopistopaino oy.

* Seuraavassa raportin esittely, kirjoittanut Tuuli Liski

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/sosiaalinen_media_ja_internet/sosiaalisen_median_tyokalut_osaamisyhteison_kehittamisessa

Kolmas NorthChallenge-raportti liittyy uusien ja tehokkaampien tutkimus- ja kehittämisyhteistyömallejen tarpeeseen Pohjois-Suomessa. Malleja tarvitaan alueen taloudellisten hankkeiden ja niiden resurssi- ja yhteistyötarpeiden hallintaan sekä yhteisen toimintaympäristön kehittämiseen.

Raportin kirjoittajien mukaan avainroolissa ovat vuorovaikutteiset teknologia- ja osaamisensiirtomekanismit, sillä niiden avulla voidaan edistää tutkimustulosten kaupallistamista, uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä sekä nopeutumista. Käytännössä tämä näkyy juuri osaamisyhteisöinä ja internetin roolin kasvuna. Kirjoittajien mukaan internet ja sosiaalinen media tarjoavat laajasti mahdollisuuksia verkostoitumiseen, yhteistyön koordinointiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Raportissa on kuvattu tarkoitukseen sopivia sosiaalisen median välineitä ja avattu aiheeseen liittyviä käsitteitä sekä palveluita. Raportissa esitellään laajasti sosiaalisia verkostoja, sisällön luomiseen ja jakamiseen liittyviä palveluita sekä kommunikaatiotyökaluja. Palveluiden perustoimintojen esittelyn lisäksi käydään läpi niiden hyödyntämismahdollisuudet. Esimerkkeinä toimivat  muun muassa Twitter, YouTube, SlideShare, Facebook, LinkedIn, Yammer, Ning, Grouply ja Digg.

Kirjoittajien mukaan osaamisyhteisöt ja asiantuntijaverkot ovat sosiaalisen median aktiivisimpia hyödyntäjiä. Osaamisyhteisö kokoaa verkoston keskeisimmät toimijat yhteen, muodostaa ja jakaa verkoston yhteiset visiot ja tulkintakehykset, kehittää yhteisen innovaatioympäristön ja auttaa päätöksenteossa. Raportissa myös esitellään erilaisia sosiaalisen median alustoille rakennettuja osaamisyhteisöjä ja asiantuntijaverkostoja.

Kirjoittajat esittelevät osaamisyhteisöjen kehittämisen perusteet ja yhteisöjen rakentamisen sosiaalisen median työkaluilla. Esimerkkinä toimii Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö ja sille rakennettu NorthChallenge-portaali sekä niiden kehittämistavoitteet ja haasteet. Esittelyssä on portaaliin liittyen kaksi eri etenemismahdollisuutta: nykyisen sivuston kehittäminen tai vaihtoehtoisesti täysin uuden kokonaisuuden luominen. Raportti esittelee molempien vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, mutta jättää valinnan niiden väliltä auki.