Share

Marras-tammikuussa toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin lähes 450 suomalaiselta yrityksen sisäiseltä rekrytoijalta ja HR-asiantuntijalta, ulkoiselta rekrytoijalta, sekä suorahakukonsultilta (headhuntterit) heidän sosiaalisen median käyttöään ja kokemuksiaan rekrytointiin liittyen, ja tuloksena on laajin tutkimus sosiaalisen median käyttöön Suomen rekrytointikentässä. Tutkimukseen kutsuttiin osallistujia ostetun sähköpostilistan avulla, Monsterissa ja Oikotiellä julkaistujen työpaikkailmoitusten perusteella, LinkedInin kautta, sekä kutsutuilta saatujen vinkkien avulla. Kyselyyn otetaan edelleenkin vastauksia vastaan.

Tutkimuksessa tuli esiin muutamia yllättäviä löytöjä, jotka paitsi kuvastavat rekrytointitoimen ja sosiaalisen median palveluiden fragmentoitumista, myös ennalta arvaamattomuutta joka tällä hetkellä vallitsee. Ei löydy vielä kovinkaan selkeitä käytänteitä joiden voisi sanoa toimivan kaikille yrityksille tai kaikissa tilanteissa, vaikka toimialakohtaisesti selkeätä standardisoitumista onkin havaittavissa. Kunkin kysymyksen kohdalla on tuloksia analysoitu saatujen vastausten perusteella, ja riippuen vastausten yllättävyydestä ja/tai merkityksestä, analyysi on osin syvällisempää ja osin tulokset vain avaavaa ja toteavaa.

Merkittävimmiksi löydöksiksi olemme listanneet seuraavat seikat, joita on analyyseissä avattu laajemmin;

  • Toimialana rekrytointi on suuressa murroksessa, jossa oman arvolupauksensa joutuvat määrittelemään uudelleen niin työpaikkailmoittelusivustot, printtimediat rekrytointi-ilmoittelun osalta, rekrytointiyritykset, ja suorahakukonsultit. Sosiaalista mediaa käytetään erittäin laajasti, mutta parhaat käytännöt puuttuvat ja tuloksellisuus on hyvin subjektiivista ja perustuu paljon rekrytoijan omaan osaamiseen ja ymmärrykseen käytetystä palvelusta.
  • LinkedIn on ylivoimaisesti suosituin sosiaalisen median kanava rekrytoinnissa, ja Oikotie on kiilannut yllättäen ykköseksi perinteisten ilmoitussivujen joukossa ohittaen Monsterin. Myös printtimedia on vielä yllättävän hyvin voimissaan.
  • Suorahakujen määrä on selkeästi nousussa yritysten itsensä toteuttamana
  • YouTuben ja blogien hyödyntäminen on kasvussa, ja suurta kiinnostusta rekrytoijilla on mm. Pinterestiin, Instagramiin, Google Plussaan ja jopa Tumblriin. Sosiaalisen median palveluiden käyttö rekrytoinnissa näyttää laajenevan entistä monipuolisemmin eri palveluihin ja monikanavaisuus lisääntyy merkittävästi.

Tutkimuksessa käsiteltiin myös erilaisia osa-alueita liittyen työnhakijoiden googlettamiseen ja tärkeimpien kriteerien ymmärtämiseen rekrytointipäätöstä tehtäessä, sekä työnantajakuvan luomista.

Tutkimustulokset ja analyysit ovat ladattavissa osoitteesta http://www.somehow.fi/portfolio/rekrytointitutkimus-2015/

HUOM! Tuloksien lataaminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista palautekyselyä varten.

Lisätiedot:
Tom Laine, HC Services Oy, tom.laine@somehow.fi, +358400296196, www.somehow.fi