Share

Viime viikolla julkaistiin Yhdysvalloissa ”2015 Social Media Marketing Industry Report”, jossa luodataan markkinoinnin uusia tuulia erityisesti sosiaalisen median näkökulmasta. Alla lyhyt yhteenveto mihin suuntaan somemarkkinointi on maailmalla – ja pienellä viiveellä Suomessa – menossa. Tutkimuksessa haastateltiin 3700 markkinoinnin ammattilaista heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan somemarkkinoinnin tilasta ja tulevaisuudesta.

– 93% markkinoijista käyttää Facebookkia, 62% aikoo satsata siihen tulevaisuudessa entistä enemmän, ja 68% haluaa oppia Faebookista enemmän

– 57% markkinoijista käyttää videota yhtenä markkinoinnin keinona, ja 72% aikoo käyttää videoita entistä enemmän ja ymmärtää paremmin videon käyttöä markkinoinnissa

– Facebook ja LinkedIn ovat markkinoijille ne tärkeimmät somekanavat. Jos markkinoija saisi tutkimuksen mukaan valita vain yhden somekanavan, olisi Facebook 52% markkinoijista ykkösvaihtoehto, LinkedIn olisi ykkösvaihtoehto 21%:lle markkinoijista, ja Twitter kolmanneksi suosituin 13% kannatuksella – muiden tullessa kaukana perässä

– 45% markkinoijista kokee että Facebookin hyödyt eivät vastaa panostuksia

– Vain 42% markkinoijista ilmoittaa pystyvänsä mittaamaan sosiaalisen median ROI:n, eli panos-tuotto – tiedon, kun samaan aikaan 72% yrityksistä kuitenkin mittaa ja analysoi sosiaalisen median aktiviteettejaan

– Tärkeimmät syyt käyttää sosiaalista mediaa ovat markkinoijille uskollisen seuraajakunnan kerääminen (69%) ja markkinatiedon kerääminen (68%). Tärkeimpinä käytännön hyötyinä nähdään kuitenkin lähinnä merkittävän lisänäkyvyyden saavuttaminen (90%) ja trafiikin houkuttelu yrityksen verkko- tai someprofiileihin (77%)

-Käytetyimmät somekanavat markkinoinnissa yleisesti;

Facebook 93%

Twitter 79%

LinkedIn 71%

Google Plus 56%

YouTube 55%

Pinterest 45%

Instagram 36%

Slideshare 15%

– Käytetyimmät somekanavat markkinoinnissa, B2B vs. B2C

Facebook 88% / 96%

Twitter 83% / 77%

LinkedIn 88% / 61%

Google Plus 61% / 53%

YouTube 55% / 55%

Pinterest 39% / 49%

Instagram 25% / 42%

Slideshare 24% / 9%

Eli B2B-markkinoinnissa korostuu selvästi LinkedInin, Google Plussan ja Twitterin merkitys B2C-markkinointiin verrattuna

– Kun markkinoijilta kysyttiin yhtä pääasiallista somekanavaa B2B-markkinointiin, nousee tärkeimmäksi somekanavaksi LinkedIn 41% kannatuksella, toisena Facebook 30% ja kolmantena Twitter 19% kannatuksella

– Markkinoijien tulevaisuuden satsaukset tulevat olemaan suurimmat tasaisesti kolmen somekanavan kesken; Twitter, YouTube ja LinkedIn kukin saivat 66% vastaajista ilmoittamaan entistä suuremmat satsaukset näihin kanaviin.

– 8% markkinoijista kertoo vähentävänsä panostuksia Facebookiin.

– Kysytyistä palveluista vähiten kiinnostusta sai osakseen Snapchat. 82% yrityksistä ilmoitti ettei niillä ole suunnitelmia palvelun hyödyntämiseen, suuresta Snapchatin ympärillä pyörivästä hypestä huolimatta. Suomessakin Snapchat on noussut monen markkinoijan huulillle, mutta ehkäpä hieman ennen aikaisesti – ja kenties turhaan, palvelu on kuitenkin melko marginaalinen isommassa mittakaavassa niin ominaisuuksiensa, käyttötapojensa kuin resurssienkäytönkin suhteen.

– Sosiaalisen median maksullisesta mainonnasta suosituinta on Facebook-mainonta, jota käyttää 84% vastaajista. Google-mainontaa hyödyntää 41% vastaajista, seuraavaksi suosituimpina maksullisen mainonnan kanavina LinkedIn 18%, YouTube 17%, ja Twitter 12%. On huomattavaa, että palveluiden kohderyhmät, mainostyökalut itsessään ja suomalaisesta näkökulmasta kaiken kaikkiaan mainonnan mahdollisuus on niin eri luokkaa palveluiden välillä, ettei tätä tulosta voi suoraan verrastaa Suomessa tapahtuvaan mainontaan. Ei edes pidemmällä aikavälillä.

– Vastanneista B2B-markkinoijista jopa 75% ilmoittaa käyttävänsä Facebookkia maksullisen mainonnan kanavana.

– Tulevia mainonnan panostuksia markkinoijat aikovat eniten lisätä seuraavissa kanavissa;

Facebook 53%

Google 38%

Twitter 31%

LinkedIn 29%

YouTube 26%

Blogit 24%

Pinterest 18%

Instagram 17%

Podcastit 8%

SlideShare 7%

– Sisällöllisesti tärkeimmäksi toimintatavaksi markkinoijat ilmoittavat bloggauksen 45%, visuaalisen sisällön 34%, videot 19%, ja podcastit 2%. Tässä tutkimuksessa bloggaustata käytetään nimikkeenä kaikelle tekstintuotannolle, eikä se ole pelkästään isompien tekstikokonaisuuksien tuottamista, vaan myös status-päivityksiä (vrt.esim. Twitter, jonka kohdalla puhutaan ”mikrobloggauksesta”).

– Tutkimuksen mukaan 90% markkinoijista ilmoitti pitävänsä visuaalisen (valokuvat, infograafit, kuvakaappaukset, tms.) sisältönsä määrän samana tai kasvattavansa sen osuutta sisällöistä. Videosisältöjä aikoo jatkossa käyttää saman verran tai enemmän 87% vastanneista – samoin kuin bloggaamistakin – ja näistä 72% ilmoittaa videosisältöjen käytön olevan selkeästi kasvussa.

– Kyselyn vastaajista 52% oli amerikkalaisia, englantilaisia 9%, kanadalaisia 6%, australialaisia 5%, intialaisia 4%, ja muiden kansalllisuuksien edustajia yhteensä 25%.

Social Media Marketing Industry Report 2015

Koko tutkimuksen voi ladata itselleen osoitteesta

http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2015.pdf