Share

Kandidaatti- eli hakijapersoonat ovat tärkeä osa rekrytointia. Ne auttavat ymmärtämään ketä tavoittelemme rekrytointi- tai työnantajamielikuvaviestinnällämme, missä he liikkuvat, ja miten heidät voisi ja kannattaisi tavoittaa.

”Hakijapersoonat” käsite tulee myynnistä ja markkinoinnista, missä on pitkään jo luotu eräänlaisia arkkityypejä kohdehenkilöille, joille viestintä suunnitellaan. Rekrytoinnissa niitä kuitenkin hyödyntää vielä valitettavan harva.

Keräsinkin tähän lyhyesti muutamia tyypillisiä perustason hakijapersoonamalleja, sekä yhden valmiiksi luodun arkkityypin. Ne ovat vain esimerkkejä, eivät missään nimessä valmiita malleja tai sellaisenaan kaikille sopivia, mutta niiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään, millaisia asioita voitaisiin ottaa huomioon erilaisia kohdehenkilöitä määriteltäessä.

Suosittelen tähän liittyvää harjoitusta tehtävän kaikissa yrityksissä, joissa on joko toistuvia rekrytointeja samanlaisiin rooleihin edes kohtuullisessa määrin, tai sellaisiin tilanteisiin, joissa hyviä hakijoita ei tunnu oikein löytyvän.

Mallipohjassa on muutamia olennaisia asioita, joiden ympärillä toiminta tapahtuu:

 • Rooli, johon osaajia halutaan houkutella
 • Demografia-tieto; perustiedot tyypillisestä henkilöstä, joiden voidaan olettaa kuvaavan tyypillisimmin vastaavassa toimessa toimivaa tai osaamisen omaavaa henkilöä
  • Ensin oman harkinnan ja mielikuvien mukaan, ja toisessa vaiheessa kysyen laaditun mallin todenperäisyyttä ja olettamia testaten omilla vastaavan roolin työntekijöillä, työnhakijoilla, tai osaamiskriteerit täyttävien henkilöiden someprofiilien avulla.
 • Osaamistieto; millaisia toivomuksia ja vaatimuksia hakijaan kohdistuu
 • Tunnistamis- ja prosessitiedot; missä juuri tämänkaltaiset osaajat liikkuvat, miten toimivat ja käyttäytyvät, ja mistä, millä viestillä ja kenen toimesta heidät parhaiten tavoittaa.

 

Perustasolla tiedot voivat olla esim.

 • Titteli
 • Koulutustausta
 • Tekninen osaaminen
 • Toimialakokemus
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikka
 • Nykyinen/edellinen työnantaja
 • Persoonallisuuteen liityvät kriteerit

Haastatellaanko omia työntekijöitä vai muita henkilöitä olettamuksien varmistamiseksi ja paremmin ymmärtämiseksi – ketä todentaa tiedon?

Lisäksi voidaan miettiä esim. seuraavia

 • Keitä kohdeyleisö kuuntelee, katselee tai lukee, voidaanko heitä hyödyntää viestinnässä?
 • Mitä julkaisuja lukevat? Missä kannattaisi mainostaa?

Joissakin tapauksissa tästä voidaan mennä vielä paljon pidemmälle, miettien perheen rakennetta, harrastuneisuutta, poliittista suuntautumista, jne. jne. Ja viime kädessä miettien, missä henkilöt liikkuvat ja millainen viesti ja viestintä heille toimisi parhaiten.

 

Mitä tarjoamme hakijalle, miksi hakisivat meille ja miten heidät saadaan aktivoitumaan:

 • Palkkaus
 • Kokonaispaketti
 • Erottavat tekijät kilpailijoista
 • Mikä motivoi työssä ja meissä
 • Mikä kipuilee nykyisessä työssä
 • Missä henkilö kontaktoidaan
 • Kenen toimesta häntä kontaktoidaan
 • Miten ohjataan hakemaan
 • Mikä on ydinviesti
 • Mahdolliset argumentit ja vasta-argumenttimme

 

Alta löytyvän linkin takaa voit käydä poimimassa itsellesi mallipohjan sekä profiilien että arkkityypin tekoon. Se on pikaisesti kasattu Excel-malli, eikä siis missään täydellinen, mutta toivottavasti antaa sinulle uusia ajatuksia miten tätä voitaisiin hyödyntää. Erityisesti kun kanavien ja työkalujen määrä lisääntyy koko ajan ja on vaikea valita juuri ne oikeat, on tärkeää ymmärtää paremmin mistä ja miten niitä parhaita osaajia lähteä tavoittelemaan.

Tee siis tämä pieni harjoitus, ja laita vaikka viestiä koetko tällaisen mallin käyttämisen hyödylliseksi!

 

https://www.dropbox.com/s/6oeiglky6hkhfok/KANDIDAATTIPERSOONA%20-%20HAKIJAPERSOONA%20TEMPLATE.xlsx?dl=0

 

Tsemppiä rekrytointiin!

// Tom